Eric Duron

Eric Duron

Houston, Texas

Videographer 🎥 | Editor 🎞 | Photographer 📸 Creative for @thehtowntakeovr | @3rdwardcreative

Total Posts
86
Total Views
769,935
Total Likes
79,653
Total Shares
242
Total Comments
993
Milestones Achieved
TOP COLLABORATORS
3rd Ward Creative
Houston Men's Hoops 🏀 🐾
RYDE
Houston Baseball
#HTownSpeedCity
GARYSHAWN
Houston Athletics
H-TOWN TAKEOVER
NCAA Softball
GOAT Farm Media

@DuronMedias's posts on Gondola

Expand

Eric Duron, (aka @DuronMedias), is a videographer based in Houston, Texas. With 74 posts, Eric has over 601k views and 57k likes. Eric has also worked as a video editor, photographer, photo editor, and director. Eric has collaborated with top companies and creatives like 3rd Ward Creative, Houston Men's Hoops 🏀 🐾, RYDE, GARYSHAWN, and #HTownSpeedCity.